42 hodin chval - KS Praha na adrese Na Žertvách 23, Praha 8 - hrajeme v sobotu 5.11. od 18 hod.